วิธีการ Remote ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ iOS


คุณสามารถ Remote VPS ผ่านระบบ iOS ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อควบคุม Robot , EA หรือดู Indicator

การติดตั้ง Remote Desktop

1.ค้นหา App ชื่อ Remote Desktop บน App Store ทำการติดตั้ง

การเพิ่ม IP ของ VPS เพื่อเชื่อมต่อ Remote Desktop

1.ที่ เมนู Home ทำการเพิ่ม IP กดที่ + มุมขวาบนเลือก Add PC

2.กดที่ PC Name เพื่อกรอก IP

3.กรอก IPv4 (หลัก) หรือ Remote Address (สำรอง) ของ VPS จากนั้นกด กลับ

4.กดที่ User Account เลือก Add User Account

5.กรอก Username และ Password (จะได้รับทาง email หลังเช่าซื้อ VPS) กด Save

6.หลังกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กด Save มุมขวาบน

การเชื่อมต่อ VPS

1.คุณจะเจอ list IP ที่คุณเพิ่มเอาไว้ กดเพื่อเชื่อมต่อ

การหยุดเชื่อมต่อ VPS

1.กดที่สัญญลักษณ์วงกลมสีดำตรงกลาง

2.กดที่เคลื่องหมาย X หรือกด Dissconnent All PCs

หากลูกค้าเช่า VPS จำนวนมาก แนะนำว่าให้เปลี่ยน Password ของ VPS ให้เหมือนกันจะง่ายต่อการจัดการจำรหัส VPS บน App