วิธีการ Remote ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android


คุณสามารถ Remote VPS ผ่านระบบ Android ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อควบคุม Robot , EA หรือดู Indicator

การติดตั้ง App และการตั้งค่าการแสดงผล Remote ให้เป็นรายนอน

1.ทำการติดตั้ง App ชื่อ Remote Desktop โดยค้นหาบน Playstore และทำการติดตั้ง 

2.ทำการตั้งค่าการแสดงผล Remote ให้เป็นรายนอนโดยกดที่ แฮมเบอเกอร์มุมซ้ายบน เลือก Display

3.ช่อง ORIENTATION ให้เลือกเป็น Lock to landscape

การเพิ่ม IP ของ VPS เพิ่มเชื่อมต่อ Remote Desktoop

1.กลับมาที่ เมนู Home ทำการเพิ่ม IP กดที่ + มุมขวาบนเลือก Add PC

2.กรอก IPv4 (หลัก) หรือ Remote Address (สำรอง) ที่ต้องการเชื่อมต่อที่ช่อง PC NAME

3.ช่อง USER ACCOUNT ให้เลือก Add user account

4.กรอก USERNAME และ PASSWORD (จะได้รับทาง email หลังเช่าซื้อ VPS) แล้วกด SAVE

5.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นให้แล้ว กด SAVE มุมขวาบน

การเชื่อมต่อ VPS

1.คุณจะเจอ list IP ที่คุณเพิ่มเอาไว้ ให้กดเชื่อมต่อ

2.กด Connent

การหยุดเชื่อมต่อ VPS

1.กดที่สัญญลักษณ์วงกลมสีดำตรงกลาง

2.กดที่เคลื่องหมาย x ฝั่งซ้ายมือเพื่อหยุดการเชื่อมต่อ

หากลูกค้าเช่า VPS จำนวนมาก แนะนำว่าให้เปลี่ยน Password ของ VPS ให้เหมือนกันจะง่ายต่อการจัดการจำรหัส VPS บน App