เชื่อมต่อ LINE เพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับลูกค้า Partner


หากคุณไม่ได้เช่า VPS จะเราโดยตรง แต่ได้รับ VPS จาก Partner ของเราคุณสามารถรับการแจ้งเตือนความผิดปกติของ VPS เช่น เน็ตหลุด , เครื่องดับ , ค้าง รวมถึงเครื่องรีสตาร์ท หรือ RAM เต็ม ได้ผ่าน LINE ของเราได้ (ระบบจะไม่เตือนเครดิตคงเหลือ หรือ VPS หมดอายุ)

  • ตั้งค่าบนมือถือเท่านั้น

  • ลูกค้าต้องขอเลข Order ของ VPS จาก Partner เพื่อทำการขอรับการแจ้งเตือน

  • ลูกค้าที่เช่า VPS บน MT4CLOUD ด้วยตัวเอง ไม่ต้องทำขั้นตอนดังกล่าว สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คลิกที่นี้

1.ค้นหา LINE OA ของเราชื่อ @mt4cloud หรือ Scan ด้านล่าง

2.เลือกที่ Keyboard เพื่อพิมพ์คำสั่ง

3.พิมพ์คำว่า รับการแจ้งเตือน guest (โปรดระวังการเว้นวรรค)

4.พิมพ์เลข Order จำนวน 10 หลัก (ขอจาก Partner ที่คุณได้รับ VPS)

5.หลังจากระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จสิ้น คุณสามารถทดลองรีสตาร์ท VPS ตนเองได้

หากต้องการยกเลิกการแจ้งเตือนทั้งหมด โปรดพิมพ์ว่า ยกเลิก