วิธีตั้งค่า Anydesk เพื่อรีโมทมายัง VPS


ในบางกรณีลูกค้าที่เช่า VPS ต่างประเทศเช่นโซนยุโรป หรือ อเมริกา การรีโมทระยะไกลทำได้ช้า เพราะเป็นการยิง remote ภาพโดยตรงจากเครื่องลูกค้าไปยัง VPS ซึ่งไกลมากหาก Wifi ไม่เสถียรหรือมีความถี่ขาดก็อาจหลุดจากการเชื่อมต่อภาพได้

โปรแกรม Anydesk จะเป็นอีกทางเลือก ทำให้รีโมทได้ง่ายขึ้น เพราะ Anydesk มี Server สำหรับ forward จำนวนมากทำให้รีโมทได้ลื่นขึ้น แทนที่จะยิงตรงแบบ Remote Desktop โดยคุณยังสามารถใช้งาน Anydesk รวมกับ  Remote Desktop ปกติได้

**โปรดทราบว่า Anydesk ฟรีสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ใช้เชิงพาณิชเท่านั้น หากใช้งาน Anydesk ไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่อง License เราไม่สามารถช่วยเหลือในส่วนนี้ได้

ตัวอย่างการติดตั้ง Anydesk บน VPS