การตั้งค่าให้โปรแกรม MT4 / MT5 เปิดทำงานอัตโนมัติหลังรีสตาร์ท VPS


การตั้งค่านี้ป้องกันกรณีการเกิดปัญหาด้านเทคนิคของระบบ VPS อาจทำให้ VPS Down ชั่วคราว ตัวนี้จะช่วย MT4/MT5 กลับมาทำงานอัตโนมัติหลัง VPS ถูกแก้ไขและ Restart เปิดขึ้นอีกครั้ง

1.ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Autologon ได้ที่ปุ่มด่านล่าง จากนั้น Upload ขึ้น VPS แล้วแตกไฟล์

2.เปิด Folder ที่แตกออกมาจะเจอโปรแกรมในนั้นให้เปิดโปรแกรมชื่อ Autologon64 และทำการยอมรับเงื่อนไข

3.กรอก Username (ปกติใช้ Administrator) และ Password ของ VPS กด Enable

⚠ จะต้องกรอก Password VPS ให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะไม่สามารถ Auto Login ได้ (Password ใช้อันเดียวกับที่ใช้เชื่อมต่อ Remote)

4.ไปที่ Start > All Programs > Startup คลิกขวาเลือก Open

5.ทำการคัดลอก shotcut โปรแกรมที่ต้องการให้เปิดทำงานอัตโนมัติหลัง Reboot VPS มาไว้ใน Folder Startup

6.ทดลอง Restart VPS จากนั้นรอ 1-2 นาที แล้วลองเชื่อมต่อ Remote อีกครั้ง ตรวจดูว่าโปรแกรม MT4/MT5 เปิดทำงานอัตโนมัติหรือไม่หลัง Reboot เสร็จ

หากเปลี่ยนรหัสผ่าน VPS คุณจะต้องเปลี่ยนรหัสบนโปรแกรม Autologon64 ด้วย