การ Upload File ขึ้น VPS

การ Upload File ขึ้น VPS
ลูกค้าสามารถ Upload File จากเครื่องส่วนตัวขึ้น VPS โดยง่ายเช่น EA หรือไฟล์ติดตั้ง MT4/MT5 โดยเพียง Copy ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวขงลูกค้า และ Paste ลงบน VPS เท่านั้น

1.ทำการเชื่อมต่อ VPS ด้วย Remote Desktop เอาไว้จากนั้นย่อหน้าต่างเป็นจอเล็ก แล้วทำการ Copy ไฟล์ที่ต้องการบนเครื่องลูกค้าเอง

2.คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบน VPS จากนั้น Paste แค่นี้ไฟล์จะถูกอัพโหลดขึ้น VPS เรียบร้อย