การเปลี่ยน Password VPS

การเปลี่ยน Password VPS

การเปลี่ยนรหัสผ่าน VPS จะต้องสั่ง Restart ด้วยทันที หลังเปลี่ยน แนะนำหากยังรัน EA ให้เปลี่ยนภายหลัง

1.เชื่อมต่อ VPS โดยใช้โปรแกรม Remote Desktop Connection เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยให้ไปที่เมนู Start > Control Panel > User Account

2.เลือก Manage another account > Administrator > Change The Password

3.ทำการกรอก 3 ช่อง Current Password = รหัสผ่านปัจจุบัน | New Password = รหัสผ่านใหม่ | Confirm new Password = ยืนยันรหัสผ่านใหม่ , เสร็จกด Change Password

4.สั่ง Restart VPS โดยกดที่ Start > StartScreen > Power > Restart หลังจากนั้นให้เชื่อมต่อด้วยรหัสผ่านใหม่