การเชื่อมต่อ VPS

แนะนำใช้ Windows 8.1 ขึ้นไป

การเชื่อมต่อ VPS ด้วย Remote Desktop Connection

1ค้นหาโปรแกรม Remote Desktop Connection (Windows ภาษาไทยให้ค้นคำว่า "ระยะไกล") จากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมา กรอกที่อยู่ IP ที่ได้รับ กด Connect (อย่าลืมใส่ Port ด้วย เช่น :12307 ต่อท้าย )

2.กรอก Username (ส่วนใหญ่จะเป็น Administrator) และ Password ที่ได้รับทาง email หลังเช่าซื้อ จากนั้นกด OK เพื่อเชื่อมต่อ

3.หากการเชื่อมต่อสมบูรณ์จะแสดงจอภาพขึ้นมาพร้อมใช้งาน

⚠ หาก Remote เข้าไปแล้วภาพกระตุกแนะนำให้ใช้สายแลน เนื่องจาก Server อยู่ไกลข้ามทวีปจำเป็นจะต้องใช้ Internet ที่เสถียรพอสมควร หากยังกระตุกสามารถติดต่อสอบถาม Support ได้ทันที

แนะนำหากเชื่อมต่อแล้วมี icon เพี้ยนหรือตัวหลังสือเล็กมาก ให้ลองปรับ Display Configuraton เป็น 1920 x 1080 แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง หรือติดต่อ Support ดูแลได้ หากไม่มั่นใจ