กฎการงานบริการ MT4 Cloud

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการคืนเงิน
ลูกค้าสามารถขอคืนได้ 100% ภายใน 7 วัน หากไม่สามารถใช้งาน VPS ได้กรณีเกิดจากปัญหาของเราและเราไม่สามารถแก้ไขนั้นๆได้

กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้

⚠ หากเกิดปัญหาเช่น ถูกแฮก ,  VPS ติดไวรัส สามารถแจ้ง Support ดูแลในส่วนนี้ได้

⚠ ทั้งนี้เงินเครดิตจะไม่สามารถถอนได้ยกเว้นตรงตามเงื่อนไขการคืนเงินข้างต้น

** การขอทดลอง 7 วันสงวน 1 Email ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น