การป้องกัน MT4 Old Version

MT4 Old Version เกิดจากอะไร ?

การ Old Version เกิดจากทาง MetaQuotes ทำการปิด Protocal เก่า ซึ่งทำให้ MT4 ที่มีเวอร์ชั่นเก่ากว่าที่กำหนด ไม่สามารถใช้งานได้ สาเหตุที่ MetaQuotes ต้องเปลี่ยน prototal เสมอเพราะในเวอชั่นเก่าอาจมี BUG ร้ายแรงเกิดขึ้นและมีคนกำลังใช้งานบัคดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ จึงต้องมีการบังคับอัพเดตเวอชั่นใหม่หลังแก้ไขปัญหานั้นๆแล้ว

ทำไม PC ส่วนตัวที่ใช้ MT4 ถึงไม่ Old Version

การอัพเดต mt4 ไม่มีการแจ้งเตือนเหมือน mt5 ดังนั้นการอัพเดตต้องอาศัยการปิด mt4 และ เปิด ใหม่ มันจึงทำการอัพเดตอัตโนมัติ..

แน่นอนบน PC ลูกค้าปิด เปิด mt4 ทุกวันมันจึงอัพเดตเป็นเวอชั่นใหม่เสมอ จึงไม่เกิดปัญหา Old Version

แต่บน VPS ต่างกัน ลูกค้ารัน MT4 ไว้ตลอด 24 ชม / 7 วันไม่เคยปิดเพื่อทำการอัพเดต MT4 เลย ทำให้ลูกค้ายังรันเวอชั่นเก่าตลอดเวลา

ข้อแนะนำป้องกันปัญหา Old Version

MT4 เวอชั่นใหม่มีการอัพเดตเฉลี่ย 2 อาทิตย์ต่อครั้ง ดังนั้นผู้ใช้ VPS จึงควรอัพเดต MT4 อย่างสม่ำเสมอ โดยแนะนำ ปิด mt4 (พักไว้ อย่างน้อย 30 วินาที) แล้วเปิดขึ้นใหม่ อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 2 อาทิตย์ หรือ อาทิตย์ละครั้งก็ได้ โดยแนะนำวันเสาร์หรืออาทิตย์ เพื่อให้ MT4 อัพเดตตัวเอง

หรือถ้าง่ายสุด สามารถ Restart VPS ไปเลยก็ได้ MT4 จะถูกปิดทั้งหมดเอง หลังลูกค้าเปิดใหม่มันจะอัพเดตตัวเองเช่นกัน..

ปล. โปรดสอบถามผู้พัฒนา EA เพื่อความแน่ใจว่า EA จะทำงานต่อหลัง ปิด - เปิด MT4 ขึ้นมาใหม่

หากเกิดปัญหา Old Version แล้วฉันต้องทำอย่างไร?

หากพบปัญหา old version และ MT4 หยุดชะงัก ให้ลองปิด MT4  (พักไว้ อย่างน้อย 30 วินาที) แล้วเปิดขึ้นใหม่ ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ มันจะทำการอัพเดตตัวมันเอง

แต่หากไม่ได้ผลอาจเกิดปัญหาข้ามเวอชั่นไปไกลเกินไป ให้ทำการ Download ตัวติดตั้งจาก Broker และทำการ Install ทับ Folder MT4 เดิม เสร็จ MT4 จะกลับมาทำงานปกติโดยการตั้งค่า EA ไม่หายไป